Jak odstranit vinylovou podlahu bez poškození jedlové podlahy pod ní

Odstraňování vinylové podlahy představuje především stržení vinylu a lepidla silou z podlahy pod ní. Pokud je však podkladová podlaha vyrobená z měkké jedle douglasky, je množství síly, kterou můžete použít, omezené. Douglaska se snadno poškodí a udělají se na ní škrábance a rýhy, pokud byste použili postup obvyklý při práci s jinými dřevěnými podlahami. Při použití správných nástrojů a postupu však můžete vinyl odstranit bez poškození dřeva pod ním, čímž dřevo připravíte k renovaci a vytvoření nového povrchu.

 

Co budete potřebovat k odstranění vinylové podlahy:

 • páčidlo
 • špachtli na tmel
 • technický nůž
 • horkovzdušnou pistoli
 • chemický odstraňovač lepidla
 • hadry
 • čisticí prostředek obsahující přírodní olej
 • houbu 

Návod jak odstranit vinylovou podlahu bez poškození podlahy:

 1. Odstraňte lištu podél podlahy. Zasuňte páčidlo za lištu v místě, kde ji hřebíky drží na stěně. Opatrně lištu odpáčte od stěny, posunujte se po liště od hřebíku k hřebíku, abyste ji nepoškodili. Odstraněním lišty odhalíte okraje vinylové podlahy.

 2. Najděte uvolněný roh krytiny a zasuňte pod něj špachtli. Opatrně roh vytáhněte a odpáčte od desek pod ním. Prohlédněte desky a zjistěte, ve kterém směru leží. Vytáhněte špachtli a uvolněte roh vinylu.
 3. Nařežte vinylovou krytinu na pruhy o šířce asi 30cm ve stejném směru, v jakém leží desky pod ní. Používejte k tomu technický nůž a dávejte pozor, abyste neřízli do desek pod tím. 

 4. Nahřejte vinylovou krytinu horkovzdušnou pistolí. Pohybujte se po jednom pruhu vinylu a pracujte horkovzdušnou pistolí tam a zase zpátky, abyste rozpustili lepidlo, které vinyl drží.
 5. Zvedněte a vytáhněte zahřátý pruh vinylu z desek, začněte na jednom konci a pokračujte na druhý. Na obtížných místech použijte špachtli a jí krytinu vypáčte.

 6. Stejným způsobem opakujte nahřívání a strhávání krytiny z desek po celé podlaze.
 7. Chemickým odstraňovačem lepidla odstraňte z podlahy zbytky lepidla. Naneste ho štětkou a nechejte působit po dobu doporučenou v návodu výrobce.

 8. Setřete hadry odstraňovač spolu se zbytky lepidla. Stírejte vzniklou břečku, dokud nebude podlaha holá a zbavená všech stop lepidla. Prohlédněte podlahu, jestli někde nezbylo lepidlo, a pokud ano, opakujte celý proces.
 9. Umyjte podlahu houbou a čisticím prostředkem obsahujícím přírodní olej. Dávejte pozor, abyste přitom podlahu příliš nerozmáčeli, protože tím by se mohly pokroutit desky. Nechejte podlahu důkladně uschnout.


Tipy a upozornění:

 

 • Při odstraňování podlahy kvůli odlétajícím kouskům používejte pracovní rukavice, obličejovou masku a ochranné brýle.
 • Podlahová krytina instalovaná během 70. let a dříve může obsahovat azbest. Pokud si nejste jistí, nechejte kousek prozkoumat v laboratoři, protože vdechování azbestových částic škodí zdraví.