Jak odstranit z kuchyně staré dlaždice

Ať už jste na podlahu upustili něco těžkého a potřebujete vyměnit jednu poškozenou dlaždici nebo jsou dlaždice staré a opotřebované a Vy chcete vyměnit celou podlahu, připravte se na dlouhý a nároční pracovní den. Obstarejte si odolné rukavice a nákoleníky, protože rozbité kusy dlaždic mohou být velmi ostré. Užijte si čas strávený odstraňováním starých dlaždic, protože rozbíjení dlaždic kladivem Vám může přinést úlevu od frustrací a stresů.

Co budete potřebovat k odstanění starých dlaždic z kuchyně:

 • odolné rukavice
 • nákoleníky
 • pilku na spáry
 • pravítko
 • karbidový škrabací nůž
 • hrotovou děrovačku
 • kladivo
 • ocelové dláto
 • zednické dláto
 • těžké kladivo
 • lopatu
 • zahradní rýč

Návod jak odstanit jednu dlaždici:

 1. S pomocí pilky na spárovací hmotu odstraňte spárovací hmotu ze spár mezi dlaždicemi. Řezejte spárovací hmotu, dokud se nedostanete na maltu.

 2. Poškrábejte dlaždice, které budete odstraňovat, pomocí karbidového škrabacího nože a pravítka.

 3. Položte pravítko šikmo přes dlaždici a udělejte v ní rýhu hlubokou asi 1mm a pak kolmo k ní druhou. Položte hrot děrovačky na průsečík úhlopříček a udeřte do ní kladivem.

 4. Odlamte zbytek dlaždice pomocí ocelového dláta a kladiva. Položte dláto na vyryté úhlopříčky na dlaždici a udeřte kladivem, čímž ji rozbijete na kousky.

 5. S pomocí zednického dláta a kladiva odstraňte zbytky malty pod dlaždicí. Udeřte kladivem do dláta a odsekejte všechnu zbylou maltu, která půjde odstranit.


Návod jak odstranit celou podlahu:

 1. Rozbijte dlaždice v celé kuchyni těžkým kladivem.
 2. Odkliďte lopatou rozbité kusy dlaždic, abyste se dostali ke zbytkům malty. Oškrábejte podlahu zahradním rýčem a zbavte ji všech zbytků dlaždic.
 3. Odstraňte zbytky malty z podlahy pomocí zednického dláta a kladiva. Udeřte kladivem do dláta a odsekejte zbytky malty, které drží na podkladové podlaze.