Jak odstraňovat skvrny z dřevěné podlahy

Odstraňování skvrn z podlahy může být obtížné, to pokud odstraňujete starší skvrnu, anebo může být snadnější, pokud máte co do činění s čerstvou skvrnou. Skvrny na dřevěné podlaze mají zároveň i své kouzlo a mohou vyvolat dojem, že dřevo vypadá starší a dražší.

Co budete potřebovat k odstranění skvrn z dřevěné podlahy:

 • obličejovou masku
 • rukavice
 • měkké hadříky
 • vysavač
 • čistič skvrn na podlahy na bázi oleje
 • koště a mop

Návod jak odstranit skrvrny z dřevěné podlahy:

 1. Odstraňte z místnosti veškerý nábytek a koberce. Zameťte podlahu a pak vysajte, abyste odstranili veškerý prach a smetí. Nakonec vytřete mopem a nechte uschnout.
 2. Rozhodněte, jestli je skutečně nutné staré skvrny z podlahy odstraňovat. Obvykle poznáte, jestli skvrna dřív vznikla nebo jestli je jen určitá část podlahy vybledlejší než ostatní. Také se můžete zeptat, jestli byla podlaha znečištěná skvrnami (například pokud jste se nastěhovali do nového domu, můžete se zeptat předchozích majitelů).  Pokud je skvrnu potřeba odstranit, obruste ji ručně smirkovým papírem. Používejte přitom rukavice, obličejovou masku a ochranné brýle. Přejíždějte smirkovým papírem kruhovým pohyby přes celou místnost, začněte na malém úseku na opačné straně od vchodových dveří. Ujistěte se, že obroušená podlaha je hladká a nikde není stopy po lesklé skvrně.
 3. Znovu setřete podlahu mopem a zameťte veškerý prach a smetí. Nasaďte si znovu rukavice, ochranné brýle a obličejovou masku. Vyzkoušejte nejprve nový čistič na kousku podlahy a ujistěte se, že výsledek vypadá dle vašich představ a odpovídá typu podlahy. Namočte hadr do čističe a vyzkoušejte oblast 3x3 stopy. Stírejte skvrnu podle struktury dřeva, ne krouživými pohyby.
 4. Až začnete čistit celou podlahu, začněte na opačném konci místnosti nejdále ode dveří. Pracujte zároveň na několika místech, abyste skvrny odstraňovali rovnoměrně. Namočte měkký hadřík do čističe a stírejte podél struktury dřeva. Pracujte pomalu a pečlivě a ujistěte se, že jste nevynechali žádný čtvereční centimetr podlahy včetně rohů.  Při práci dávejte pozor, abyste skvrnu vtírali do podlahy tak, aby se vsákla, a stírejte všechen přebytečný čistič. Nestírejte krouživými pohyby.
 5. Začněte pracovat v dalším rohu místnosti. Opakujte postup z bodu 3. Totéž zopakujte ve středu místnosti a v dalších dvou rozích místnosti. Nechte podlahu přes noc uschnout. Než vrátíte na místo nábytek a koberce, ujistěte se, že podlaha je suchá.